Firmamız 1998 yılından bu yana sizlere hizmet vermektedir. Şu anda İstanbul piyasasında Bankalar Caddesi Menevşe Han'da " OZAN Elektrik ve İnşaat Malzemeleri " adı altında faaliyet göstermektedir.

 
 

 

    Amacımız fabrikalar, alışveriş merkezleri gibi değişik konulardaki firmaların ihtiyacı olan alt yapı malzemelerini hızlı ve uygun koşullarda temin etmektir.

   Perşembe Pazarı, Karaköy, Eminönü üçgeni içerisinde bulunan firmamız, bu avantajını müşterilerine yansıtmakta ve ilk ellerden temin ettiği malzemelerle kalite ve kolaylığın yanında ucuzluk sağlamaktadır.

 
  VİZYONUMUZ

   Ürün çeşidimizi geliştirerek, müşterilerimizin diğer firmalara bağımlılığı azaltmada etkin olmak, bu ürünleri herkesle rekabet edebilir fiyatlarla temin ederek hızlı ve vazgeçilmez olmaktır.

 
     
  KALİTE POLİTİKAMIZ

   Müşterilerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak, kaliteli ürün ve hizmeti sunmak,

    Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,

     Günümüzün gerekleri olan kalite, verimlilik ve zamanında teslim şartlarını her aşamada gerçekleştirerek maliyetleri azaltmak ve müşteri şikayetlerini önlemek,

     Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini göz önünde tutmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası kabul edilmiş değer ve standartlara uygun ürün ve hizmet sunmaktır.

KALİTE HEDEFİMİZ

    Tüm proseslerde sürekli iyileşmeyi sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirmek ve ürünleri kaliteleriyle tüm müşterilerine sunabilen firma olmaktır.